Mäklare

Information till mäklare

BRF Haren i Malmö

Förvaltning:

BRF Haren
Erik Dahlbergsgatan 6
211 48  Malmö

styrelsen@brfharen.com
Organisationsnummer: 769614-2509

Sammanfattning

 • Föreningen bildades: 2006-04-11 och är en äkta BRF
 • Föreningen äger marken
 • Nuvarande Ekonomiska plan registrerades 2006.
 • Nuvarande stadgar registrerades 2018-07-09.
 • Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig från 2014 till 2044.
 • Underhållsplanen uppdaterades 2018

Bokföring

Addvalo AB

henrik@addvalo.se

Ägande

 • Föreningen accepterar delat ägande.
 • Föreningen accepterar inte juridisk person som ägare.

Pantsättning & överlåtelse

En pantsättningsavgift tas ut med ca 465 kr av låntagaren (1 % av prisbasbeloppet). En överlåtelse avgift tas ut av köparen på ca 1162 kr (2,5% av prisbasbeloppet).

Andelstal och area

Föreningens totala boyta Enligt areamätning 987,6 kvadratmeter (mätn. utförd 2017-04-19)
Andelsnyckel 100 / 987,6 = 0,101255 per kvadratmeter

Bostäder

LM lgh nr BRF Objekt Area m2 Andels tal Antal Rum
1001 1012 88,3 8,9408 3 RoK
1002 1011 84,8 8,5864 3 RoK
1101 1021 67,6 6,8448 2 RoK
1102 1022 36,4 3,6856 1 RoK
1103 1023 116,1 11,7557 4 RoK
1201 1031 67,6 6,8448 2 RoK
1202 1032 36,7 3,7160 1 RoK
1203 1033 116,2 11,7658 4 RoK
1301 1041 67,6 6,8448 2 RoK
1302 1042 36,8 3,7261 1 RoK
1303 1043 137,2 13,8921 5 RoK
1401 1051 97,8 9,9027 3 RoK
1403 1053 34,5 3,4932 1 RoK
Total: 987,6 100 (99,9988)

Underhåll och renoveringar

2014

 • Omfogning av fasad.
 • Omläggning av tak.
 • Utvändig renovering av fönster.

2015

 • Byte av plank på gård mot P-platser.
 • Oljning och betsning av port och plank.
 • Byte av värmepump.
 • Byte av knappsats till portkod.
 • Putsning av fasaddetaljer.
 • Byte av armaturer och strömbrytare i port, trapphus samt källare.
 • Byte av elcentraler.
 • Fogning mellan husfasad/ mark.
 • Stambyte tappvatten.
 • Stambyte el.
 • Relining av avlopp.
 • Byte av termostater och injustering av värme.
 • Rensning brunnar.
 • Installation av bredband.
 • Flytt av tvättstuga från vind till nybyggd i källaren.

2017

 • Byggnation av vindsvåning slutfördes 2017.
 • Byte av portar till trapphus.
 • Areamätning utförd av samtliga lägenheter.

2018

 • Trapphuset målades.
 • Postboxar installerades.
 • Källarfönster mot gatan förstärktes och målades.
 • Balkongdörrarna i trapphuset renoveras.

2019

 • Byte av markunderlag på gården från asfalt till gatsten
 • Uppförande av miljörum, förråd, uteplats & pergola samt tak över cyklar
 • Rensning gårdsbrunnar
 • Byte av motor till porten samt installation av knappöppning

Tekniskt underhåll

Medlemmarna tar själva hand om enklare underhåll såsom renhållning av gården, byte av lampor etc. Vid behov anlitar föreningen fackmän.

Trappstädning & snöröjning utförs av Gaggi Städ AB

Byggnaden

 • Ventilation genom självdrag
 • Originalfönster 2 glas
 • Tvättstuga finns i källaren med 2 tvätt maskiner, 1 torkskåp samt 1 torktumlare
 • Källsortering av avfall i miljöskjul på gården
 • Källarförråd ingår till varje hushåll

Uppvärming

Fjärrvärme

Energideklaration

Energiprestanda: 176 kWh/m² och år
Radonmätning: Utförd 2019. Ca 20 Bq/m3 luft per år
Ventilationskontroll (OVK): Godkänd till 2021
Energideklarationen utförd: 2011-10-24

Försäkringar & BRF tillägg

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg som årligen debiteras varje medlem med 305 kr per år, debiteras januari månad.

El

Avtal för kollektiv el tecknades 2015-12-01 och man debiteras för sin förbrukning samt att den fasta avgiften och gemensamma elen delas på alla medlemmar, 13 hushåll. Faktureringsintervaller:

Förbrukning:            Debiteras på avi:

Nov-dec-jan              April

Feb-mar-apr              Juli

Maj-jun-jul                Oktober

Aug-sep-okt              Januari

Bredband och kabel TV

Kollektivt bredband med hastighet 100/100 genom Ownit tillkommer som ett obligatoriskt tillägg till månadsavgiften med 255 kr per månad. Ownit erbjuder även kabel TV & Telefoni genom olika abonnemang.

Basutbud av TV via Canal Digital.

Övrig information

Parkering

10 stycken platser finns till uthyrning på gården till medlemmar. Kölista tillämpas. Avgift för medlemmar är 800:- /månad. OBS! Den parkeringsplats som säljaren eventuellt förfogar över tillfaller inte automatiskt köparen utan nästa person i kön. För aktuell information om kön, kontakta styrelsen.